Praktyka projektowa bazuje na projektowaniu realnym do wykonania, uwzględniającym wymagania inwestora oraz dynamikę wzornictwa.